Apsver jūrniecības profesiju?

Jūra sola brangu lomu!

Izmēģini testu un noskaidro, vai šī profesija domāta Tev

TESTS

DAŽAS NO APGŪSTAMAJĀM JOMĀM MĀCĪBU UN STUDIJU PROCESĀ:

FINANSIĀLĀS ATBALSTA IESPĒJAS MĀCOTIES:

LSC nodrošina ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā labākajiem studentiem, kas izgājuši jūras praksi uz LSC kuģiem.

IEGŪSTI PLAŠĀKU INFORMĀCIJU PAR STUDIJU IESPĒJĀM:

Liepājas Jūrniecības koledža - WWW.LJK.LV
Latvijas Jūras akadēmija - WWW.LATJA.LV

Dzīve uz kuģa – mašīntelpa

Dzīve uz kuģa – komandtiltiņš

Dzīve uz kuģa – kabinets

Dzīve uz kuģa – izklaide

Izpildi testu un uzzini, kāda jūrniecības profesija Tev ir atbilstoša

TESTS