Jūra meklē saimnieku

Jūra meklē saimnieku!

Uzzini, vai jūrnieka dzīve tev ir pa spēkam un kādi būs tavi pienākumi uz kuģa!

Rezultāts

Neviens kuģis nevar iziet jūrā bez Tevis

Tev jākļūst par kuģa

Dzelzsprāti!

Lai kļūtu par dzelzsprāti, jāapgūst kuģa mehāniķa profesiju var apgūt gan pēc pamatskolas, gan pēc vidējās izglītības iegūšanas. Latvijā šo profesiju vari apgūt divās jūrniecības mācību iestādēs - Liepājas Jūrniecības koledžā pēc pamatskolas absolvēšanas - mācību programmā “Kuģu mehānika” un Latvijas Jūras akadēmijā pēc vidusskolas absolvēšanas - studiju programmā “Jūras transports, kuģa mehānika”.

Aptuvenais kuģa mehāniķa atalgojums:

$3900 - 14500

Dažas no apgūstamajām jomām mācību un studiju procesā:

  • kuģu enerģētiskās iekārtas;
  • kuģu uzbūve;
  • jūras vides aizsardzība pret piesārņošanu;
  • jūras un kuģa remonta prakse.

Iegūsti plašāku informāciju par studiju iespējām:

Liepājas Jūrniecības koledža - www.ljk.lv


Latvijas Jūras akadēmija - www.latja.lv

Finansiālās atbalsta iespējas mācoties:

LSC nodrošina ikmēneša stipendiju 200eiro apmērā labākajiem studentiem, kas izgājuši jūras praksi uz LSC kuģiem.

Dzīve uz kuģa – mašīntelpa

Dzīve uz kuģa – komandtiltiņš

Dzīve uz kuģa – kabinets

Dzīve uz kuģa – izklaide